Välkommen till Viby Berga Gård!

Viby Berga Gård består av Stall MVG & Berga Trotting and Breeding (BTB). Gården har en sammanlagd areal på 325 ha och ägs och drivs av Magnus & Camilla Eriksson. På gården bedrivs förutom avel även spannmåls- och vallodling, bostadsuthyrning och entreprenadverksamhet. Vi är helt självförsörjande vad det gäller hästarnas foder men säljer även både vallfoder, havre och halm av hög kvalité. Vi erbjuder även helinackordering för ston och unghästar, samt uthyrning av hela stall till travtränare.

 

Vi föder upp SWB och vårt avelsmål är att få fram riktigt bra och moderna sporthästar för dressyr, som med rätt matchning ska kunna hävda sig i unghästfinalerna och så småningom även i sporten på högsta nivå. För att lyckas med detta har vi satsat på sunda och välmeriterade ston, med såväl yttre som inre kvalitéer, som dessutom härstammar ur mycket förärvningsstarka mödernen. From 2017 har vi även två travston ur riktigt bra mödernen i avel, för att vara lite mer insatta i travvärlden.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.